תקנון ונהלים - בית הספר למחול

תקנון ונהלים

כללי:

 1. הפעילות בביה"ס תתקיים החל מתאריך 1/9/20 ועד לתאריך 21/7/21 למעט ימי חג, ערבי חג, ימי זיכרון ומועדים נוספים המפורסמים בלוח החופשות של ביה"ס למחול.

 2. פתיחת שיעור תהיה מותנית במינימום נרשמים.

 3. יש להגיע בתלבושת הקבוצה לפי בקשת המורים וההנהלה, הביגוד ישמש את רקדניות הסטודיו גם במופע סוף שנה.

 4. במהלך השנה, ישתתפו הרקדנים באירועי חוץ / השתלמויות וסדנאות – התשלום בגינן אינו חלק מהתשלום השנתי לביה"ס.

 5. שיעור ניסיון אינו מחוייב בתשלום, בעת הרישום שיעור הניסיון יהיה כלול במסגרת העלות החודשית.

 6. לקראת מחצית השנה יתקיימו מופעי סטודיו / שיעורים פתוחים ללהקות וקבוצות בית הספר. מופעים אלו לא יהיו כרוכים בעלות כספית ופתוחים לצפייה ללא הגבלת אורחים.

 7. הרשמה לסטודיו תיעשה באמצעות מילוי טופס הרשמה וחתימה על הצהרה רפואית / תקנון.

 8. לרקדן/רקדנית מתחת לגיל 18 החתימה תהיה רק של ההורה ובנוכחותו.

 9. דמי הרשמה בעלות 150 ש"ח ייגבו בעת ההרשמה.

 10. הרקדנים מבוטחים בהתאם לנהלים.

 11. אין להביא חפצים יקרי ערך לשיעור, הנהלת ביה"ס והצוות אינם אחראים לציוד.

 12. במהלך השנה רקדני ביה"ס מצולמים בפעילויותיהם דרך ביה"ס. התמונות מתפרסמות במדיות השונות.לכל מקרה של אי רצון ההורה לפרסום תמונות של ילדו, יידע בכתב את הנהלת ביה"ס / המשרד.

 13. ייתכנו שינויים בהרכבי קבוצות / צוות מורים / זמני שיעורים לפי שיקול דעת ביה"ס.

 14. רקדן / רקדנית שלא הגיע/ה לשיעור אליו רשום/ה, יוכל/תוכל להשלימו ככל שיתאפשר בתיאום מראש בלבד על בסיס מקום פנוי.

 15. דמי השתתפות  בסך 90 ש"ח למופע הסיום שיתקיים במהלך חודש יולי, ישולמו במעמד ההרשמה לחוג.

 16. חוג קפוארה - תשלום בסך 130 שח יגבה במהלך השנה עבור תלבושת קפוארה מקצועית + טקס חגורות חגיגי.

 17. תמונות והודעות באשר לפעילות הילדים בחוגים יימסרו דרך רשימת תפוצה בוואצאפ שמספרו 0542777889. יהיה ניתן לקבל את ההודעות רק באמצעות הוספת המספר הנ"ל לאנשי הקשר בסלולארי שנמסר בעת ההרשמה.על אחריות ההורה ליידע בכל שינוי בפרטי ההרשמה.

תוקף הרישום:

 1. הרישום לביה"ס ייכנס לתוקף מרגע התשלום בלבד.

 2. לא ניתן להירשם לחלק מחודשי השנה, התשלום יתבצע החל מהשיעור הראשון בו השתתף/ה הרקדן/ית ועד חודש יולי כולל.

 3. רקדן שלא הוסדר תשלום עבורו עד לשני שיעורים בהם השתתף, הגעתו לשיעורים תופסק עד להסדר תשלום.

תשלום:

 • ניתן לשלם במזומן / כרטיס אשראי / צ'קים. התשלום ייעשה מראש עבור כל השנה.

 • תשלום בצ'קים- יינתנו מראש הצ'קים עבור כל חודש לימוד, ויירשמו ל-1 / 10 לכל חודש. בנוסף יועבר צילום כרטיס אשראי לביטחון לטובת חיוב אוטומטי במקרה של החזרת צ'ק מכל סיבה שהיא.

 • מי שאין ברשותו מספיק צ'קים במעמד ההרשמה, ירשום את הצ'ק האחרון שברשותו ע"ס כל הסכום שנותר, ויוכל להחליפו בצ'קים אחרים (לפי נהלי ביה"ס) עד חודש בדיוק טרם מועד הפירעון.​

 • במקרה של צ'ק חוזר- בעליו יישא בתשלום עמלת הבנק.

 • במקרה של ביטול עסקת אשראי  - תגבה עמלת ביטול בסך 5%.

 • רקדן שני ומעלה במשפחה זכאי להנחה בגובה של 10% (הזול מבניהם)

ביטול השתתפות רקדן בביה"ס:

 • ביטול השתתפות בחוגי ביה"ס אפשרי עד ל-15 לחודש מרץ לאחר מועד זה לא ניתן לקבל החזרי תשלום בגין החודשים שנותרו.

 • ביטול השתתפות רקדן ייעשה ע"י ההורה, בכתב בלבד ויימסר באופן אישי למנהלת ביה"ס.

 • ביטול חוג אפשרי בכל זמן בהמלך החודש. התשלום יגבה עד לסיום חודש הביטול ( לדוגמא עבור ביטול חוג בתאריך 20.11 יגבה תשלום עד חודש נוב' כולל ויבוצע זיכוי עבור חודשים דצב -יולי).

 • קבלת זיכוי עבור דמי השתתפות במופע על סך 90 ש"ח ששולמו במעמד הרישום יוחזרו במלואם בביטול החוג. 

 • אין החזר כספי עבור היעדרות רקדן/ית משיעור.

 • לא ניתן לבטל רטרואקטיבית.

 • לא ניתן לקבל החזר כספי עבור דמי ההרשמה.

 • במידה ובוטל שיעור בשל היעדרות מורה, יוחזר השיעור במועד אחר.

 הפסקת פעילות בשל כוח עליון / הנחיה ממשלתית / מגפה ועוד:

 • הסטודיו ימשיך את הפעילות ככל שניתן (מדיות אינטרנטיות / אימוני פארק / שינויי מערכת ) ובכפוף למגבלות במידה ויהיו.

כסלו 60 (בית הרופא)
054-2777889