בשליחת טופס רישום זה אני מאשר כי קראתי את תקנון הסטודיו וכן מצהיר בזאת כי אין לי שום מניעה רפואית להשתתף בשיעורי הסטודיו. אני מודע לכך, כי אם תתקיים מניעה מכל סוג, אדאג להודיע מראש להנהלת הסטודיו, ולהציג אישור רפואי מתאים.

טופס רישום

הטופס נשלח בהצלחה , תודה.

טופס הרשמה