תקנון ונהלים

לפנייך נהלי המרכז לרישום וביטול שיעורים בצורה נוחה תוך שמירה על קבוצות קטנות ואוירה משפחתית.

 

רישום והגעה לשיעורים:

1.      ההרשמה לשיעורים תתבצע מראש דרך האפליקציה בלבד,  לא תתאפשר כניסה ללא ביצוע רישום זה.

2.      המשתתפ/ת מצהיר/ה כי אין מניעה בריאותית לביצוע פעילות גופנית משום סוג. במידה ותתגלה כזו במהלך תקופת האימונים בסטודיו, על אחריות המשתתפ/ת ליידע את הנהלת הסטודיו בכתב באמצעות האזור האישי באפליקציה- "הגש בקשה".

3.      יש להגיע לשיעור כ-5 דק' טרם תחילתו.

4.      אין לראות בייעוץ הניתן מטעם צוות הסטודיו כייעוץ רפואי משום סוג.

5.      הנהלת הסטודיו שומרת לעצמה את הזכות לשנות את לוח הזמנים בכל עת. לא יתאפשר ביטול מנוי / כרטיסייה בשל שינויים כאמור.

6.      בתחילת כל שיעור תבדוק המדריכה נוכחות, באחריות המתאמנת לעדכן את המדריכה בהגעתה.

7.      בתקופת הקורונה, הכניסה לסטודיו תיעשה בהתאם לכללי התו הירוק ותוך הצגת אישור תו ירוק תקין מהאפליקציה של משרד הבריאות בתחילת כל שיעור. לא תתאפשר כניסה לסטודיו ללא אישור מתאים ובתוקף.

8.      הנהלת הסטודיו שומרת לעצמה הזכות לשנות את הוראות התקנון בהתאם לשיקול דעתה.

9.      במקרה של רישום מוטעה ע"י המשתמש באפליקציה מתחת ל-5 שעות טרם תחילת השיעור, תינתן הגבלת זמן של 10 דקות לביטולו, לאחר מכן, יתבצע חיוב אוטומטי עבור השיעור.

10. במקרה של אי הגעה לשיעור, יש לדווח על כך דרך האפליקציה באמצעות לחיצה על "לא אגיע".

11.  סגר כללי במדינה - במקרה זה תבוצע הקפאה אוטומטית של המנויים למשך כל תקופת הסגר.

12. רישום לסטודיו ייחשב כהסכמה לתקנון הסטודיו ונהליו. באחריות המשתתפ/ת להתעדכן בתקנון.

אופן התשלום:

1.      התשלום מבוצע באמצעות הוראת קבע בכרטיס האשראי..

2.      שיעור היכרות / חד פעמי- בעלות 40 ש"ח - ניתן לרכוש עד 2 אימונים למתאמנת.

3.      התשלום עבור שיעור חד פעמי יבוצע מראש. במקרה של אי הגעה, ניתן יהיה להודיע על ביטולו להנהלת הסטודיו עד 5 שעות לפני. לאחר מועד זה, לא יהיה ניתן לבטל וייגבה תשלום מלא.

4.      המנוי / אימון חד פעמי הינם אישיים ולא ניתנים להעברה.

מנויים שנתיים:

1.      מנויים אלו חודשיים קבועים, ללא הגבלת זמן, ומאפשרים רישום למספר שיעורים מוגבל כפי ששולם ללא אפשרות צבירה מחודש לחודש.

2.      לא יתאפשר לקבל החזר שיעור / תשלום בגין תקופת מנוי שלא נוצלה.

3.      שיעור שלא בוטל בטווח של  5 שעות טרם תחילתו ינוכה מסך האימונים לחודש זה.

4.      הקפאת מנוי תתאפשר אחת לשנה לתקופה של עד 30 יום בלבד.

5.      הקפאת מנוי – יש לשלוח בקשה דרך האזור האישי באפליקציה עד 7 ימים טרם מועד ההקפאה המבוקש ולציין תאריכים מדויקים המבוקשים להקפאה.

6.      במקרה של הקפאת מנוי שבוצעה מסיבות רפואיות , החזרה לפעילות גופנית תתאפשר בהצגת אישור רפואי בלבד.

7.      ביטול מנוי – ניתן לבטל ללא דמי ביטול ,באמצעות הגשת בקשה דרך האפליקציה, בהודעה של 30 יום מראש בלבד.
במהלך תקופת הודעת הביטול ניתן להמשיך ולהשתתף בשיעורי הסטודיו כרגיל.

8.      אופן הגשת בקשת ביטול / הקפאה– דרך האזור האישי באפליקציה בלבד. לעניין זה, בקשות ביטול בוואצאפ / צ'אט באפליקציה לא ייחשבו כבקשת ביטול.​
לא ניתן להקפיא / לבטל מנוי רטרואקטיבית.

 
חוגים:
ג'אז מודרני

1.      ניתן להירשם לחוג ג'אז מודרני במסגרת אחד ממנויי הסטודיו, או במסגרת חוג קבוע בעלות 198 ש"ח לחודש.

2.      החוג משולם בהוראת קבע שמחויבת מידי 1 לחודש ללא הגבלת זמן.

3.      ביטול חוג  – יש להגיש בקשה (באזור האישי) דרך האפליקציה של הסטודיו בלבד 30 יום מראש.

4.      הקפאת חוג – ניתן להקפיא חוג אחת לשנה לתקופה של 30 יום בלבד.

5.      לא ניתן להשלים שיעורים שהוחסרו.

חוג ערסלים

6.      החוג כולל 4 שיעורים בחודש בלבד.

7.      התשלום מבוצע בהוראת קבע חודשית המחויבת מידי 1 לחודש.

8.      זמן פעילות החוג יימשך עד לתאריך 22.7.22 כולל.

9.      ביטול חוג – יש להגיש בקשה (באזור האישי) דרך האפליקציה של הסטודיו בלבד 30 יום מראש.

10. הקפאת חוג – ניתן להקפיא חוג אחת לשנה לתקופה של עד 30 יום בלבד.

11. לא ניתן להשלים שיעורים שהוחסרו.