החנות שלנו

מנויים:

מנוי זה מאפשר רישום ל 8 שיעורים בחודש ממגון האימונים בסטודיו.(לא ניתן לצבור אימונים מחודש לחודש).

מנוי זה מאפשר רישום ללא הגבלת כמות אימונים 

יש לעיין בתקנון הסטודיו לפרטים נוספים.

מנוי זה מאפשר רישום ל 4 שיעורים בחודש ממגון האימונים בסטודיו.(לא ניתן לצבור אימונים מחודש לחודש).

כסלו 60 (בית הרופא)
054-2777889