טרום טרום חובה

טרום בלט ומחול יצירתי :

יום ה' 17:30 - 16:45

מחיר: 198 ש"ח לחודש (קוד 100)

קפוארה

-----------------

מחיר: --- ש"ח לחודש

כסלו 60 (בית הרופא)
054-2777889 | 074-7018836